1.R.18 - Nyborg, v. Pilsmosen

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, v. Pilsmosen

 • Plannummer

  1.R.18

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Området skal bevares som grønt område med regnvandsbassin og andre tekniske anlæg.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 53

 • Særlige bestemmelser

  Området må ikke udstykkes eller bebygges.

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Regnvands- og klimaanlæg

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst