1.O.8 - Nyborg, Område til offentlige formål

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Område til offentlige formål

 • Plannummer

  1.O.8

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  1700 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Kulturelle institutioner

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan i området opføres max 1700 m2 etageareal. Ny bebyggelse skal opføres i den nordøstlige del af område mod Holmevej. Den bevaringsværdige bygning skal søges integreret i formålet.

 • Opholdsarealer

  Udearealer skal disponeres som en samlet enhed i relation til 1.E.18. Der må ikke hegnes mellem områderne.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af helhedsplan for DSB-arealerne, Nyborg havn

 • Specifik anvendelse

  Kulturelle institutioner

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget