1.O.6 - Nyborg, Provst Hjortsvej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Provst Hjortsvej

 • Plannummer

  1.O.6

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Børneinstitutioner, musik og kulturhus.

 • Bebyggelsens omfang

  Bevaringsværdige bygninger, parkanlæg og stiforbindelse skal bevares. Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 16

 • Særlige bestemmelser

  Lokalplanlægning skal ske for hele området under et.

 • Specifik anvendelse

  Uddannelsesinstitutioner

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget