1.O.20 - Nyborg, Den Private Realskole

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Den Private Realskole

 • Plannummer

  1.O.20

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  65% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  10

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 273

 • Specifik anvendelse

  Uddannelsesinstitutioner

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget