1.O.2 - Nyborg, Skovparkhallen og Rævebakkeskolen

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Skovparkhallen og Rævebakkeskolen

 • Plannummer

  1.O.2

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Området kan anvendes til offentligt område i form af undervisning, administration og aktiviteter inden for social- og sundhedssektoren samt fritids- og idrætsformål.

 • Bebyggelsens omfang

  Nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Trafik

  Der skal sikres stiforløb mellem p-plads og skoven.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 230

 • Specifik anvendelse

  Øvrige ferie- og fritidsformål, Uddannelsesinstitutioner, 7131

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget