1.O.18 - Nyborg, Friskolen

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Friskolen

 • Plannummer

  1.O.18

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  10

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Om- og tilbygninger skal tilpasses den stedlige byggeskik med hensyn til placering, arkitektur, materialer og farvevalg. Byggeri fastlægges via byggefelter.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 133 og lokalplan 133.1

 • Specifik anvendelse

  Uddannelsesinstitutioner

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget