1.O.17 - Nyborg, statsfængslet

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, statsfængslet

 • Plannummer

  1.O.17

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Om- og tilbygninger skal tilpasses den stedlige byggeskik med hensyn til placering, arkitektur, materialer og farvevalg.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 136

 • Særlige bestemmelser

  Fængslets bygninger er i Nyborg Kommuneatlas udpeget med høj bevaringsværdi og er med betjentboligerne udpeget som bevaringsværdigt område.

 • Specifik anvendelse

  Fængsler

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget