1.O.16 - Nyborg, Jernbanebo

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Jernbanebo

 • Plannummer

  1.O.16

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Trafik

  Stiforbindelser til voldterræn og kolonihaver skal opretholdes.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplam nr. 114

 • Specifik anvendelse

  7131

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget