1.E.8 - Nyborg, Erhvervsområde Vestergade

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Erhvervsområde Vestergade

 • Plannummer

  1.E.8

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  3

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  1000

 • Bebyggelsens omfang

  For at sikre bebyggelsen på Nydamsvej gode omgivelser skal der hegnes med levende beplantning i skel mod Nydamsvej.

 • Trafik

  Der må ikke etableres flere overkørsler til Vestergade. Der skal sikres tværgående stiforbindelser mellem Vestergade og Nydamsvej.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 27 og delvist af 141

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 1.000 og max 3.500 m2

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Butikker

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst