1.E.7 - Nyborg, handel og kontor øst

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, handel og kontor øst

 • Plannummer

  1.E.7

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bebygget grundareal i m2

  50%

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Max. miljøklasse

  3

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  5000

 • Anvendelse

  Der kan indrettes butikker til særligt pladskrævende udvalgsvarer på max. 5000 m2 bruttobutiksareal samt kulturelle-, administrative og serviceorienterede erhverv.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal have karakter af randbebyggelse. P-arealer skal placeres på bebyggelsens bagside.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 84

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 5000 m2

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Butikker med særligt pladskrævende varer

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst