1.E.16 - Nyborg, Storebæltsvej vest

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Storebæltsvej vest

 • Plannummer

  1.E.16

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  11500 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan indrettes 11.600 m2 erhvervsetageareal til de brancher der indgår i udpegning af bymidter. (Hoteller, restauranter, persontransport, pengeinstitutter, forsikring forretningsservice, offentlig administration, sundhedsvæsen og kultur).

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan i området opføres et etageareal på max 11.500 m2

 • Særlige bestemmelser

  Området skal udbyggges efter en samlet plan, der angiver de bebyggelsesmæssige principper for en urban bebyggelse og infrastruktur der styrker sammenhængen til den historiske bykerne.

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Publikumsorienterede serviceerhverv, Offentlig administration

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget