1.E.11 - Nyborg, Avernakke

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Avernakke

 • Plannummer

  1.E.11

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Max. miljøklasse

  5

 • Min. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Af hensyn til områdets visuelle udtryk skal der etableres massive beplantninger til afskærmning mod naboområderne.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 5 og 5A

 • Specifik anvendelse

  Havneerhvervsområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget