1.C.6 - Nyborg, Nørre- og Østervoldgade m.m.

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Nørre- og Østervoldgade m.m.

 • Plannummer

  1.C.6

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  I stueetagerne kan der indrettes erhvervsarealer, til de brancher der indgår i udpegning af bymidter.

 • Bebyggelsens omfang

  Bruttobutiksarealer må ikke overstige 500 m2.

 • Opholdsarealer

  Det skal tilstræbes at etablere fælles friarealer i gårdmiljøer for beboelser.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 142

 • Særlige bestemmelser

  Bevaringsværdig bykerne.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, 4110

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst