1.C.3 - Nyborg, bykernen - Kvickly, aldi Netto m.m.

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, bykernen - Kvickly, aldi Netto m.m.

 • Plannummer

  1.C.3

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidte. 2.

 • Bebyggelsens omfang

  Dagligvarebutikker max. 3500 m2 og udvalgsvarebutikker max. 2000 m

 • Trafik

  Stier skal opretholdes som egentlig trafiksti/rekreativ sti.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 16, 23 og 126

 • Specifik anvendelse

  4110

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst