1.BL.7 - Nyborg, Vesterhavnen, havnefronten nord

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Vesterhavnen, havnefronten nord

 • Plannummer

  1.BL.7

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  4000 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Stuetager skal anvendes til liberalt erhverv med tilknytning til det maritime miljø

 • Bebyggelsens omfang

  Området har en max rummelighed på 4.000 m2 etageareal.

 • Opholdsarealer

  Promenader skal være offentligt tilgængelige, og der skal være fri passage.

 • Trafik

  Offentlige promenader skal fri- og opretholdes.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 112C

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget