1.BL.6 - Nyborg, Fiskerbyen etape I og II

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Fiskerbyen etape I og II

 • Plannummer

  1.BL.6

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  11

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidter i stueetagerne

 • Bebyggelsens omfang

  Området har en samlet rummelighed på h.h.v.3.100 og 3.500 m2 etageareal i Fiskeribyen nord og syd. Bygningshøjder er fastlagt i lokalplanerne mellem 2 og 2½ etager.

 • Opholdsarealer

  Promenader skal være offentligt tilgængelige, og der skal være fri passage.

 • Miljø

  Fiskerihaven og dens aktiviteter skal accepteres.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 112B og 112F

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget