1.BL.5 - Nyborg, Svansøparken

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Svansøparken

 • Plannummer

  1.BL.5

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  9050 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Blandet erhverv og boliger med liberalt erhverv i stueetagerne

 • Bebyggelsens omfang

  Området er opdelt i delområder med forskellig rummelighed. Delområde 1, 5.700 m2, delområde 2 1.550 m2 og delområde 3 1.800 m2 etageareal. Bygningshøjder er fastlagt i lokalplan ml. 3 og 4 etager.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 112E

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget