1.B.9 - Nyborg, Øhavekvarteret

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Øhavekvarteret

 • Plannummer

  1.B.9

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholdsarealer

  De fælles friarealer forskønnes og bevares.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 78

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget