1.B.44 - Nyborg, Kohavevænget

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Kohavevænget

 • Plannummer

  1.B.44

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocent for tæt-lav på 40 og 60 for etagebyggeri.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 276

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget