1.B.43 - Nyborg, Frisengården

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Frisengården

 • Plannummer

  1.B.43

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Frisengården tillades nedrevet.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 263

 • Særlige bestemmelser

  Området skal bebygges efter en samlet plan, der sikrer en harmonisk sammenhæng med de tilstødende boligområder.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst