1.B.42 - Nyborg, Ungsomsboliger frisengårdavej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

  • Plannavn

    Nyborg, Ungsomsboliger frisengårdavej

  • Plannummer

    1.B.42

  • Anvendelse generelt

    Boligområde

  • Fremtidig zonestatus

    Byzone

  • Max. antal etager

    2

  • Max. bygningshøjde

    8.5

  • Udstykningsforbud

    Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

  • Anvendelse

    Ungdomsboliger

  • Lokalplaner

    Området er omfattet af lokalplan nr. 253

  • Særlige bestemmelser

    Der kan i områdetopføres max. 1400 m2 areal inkl. fællesfaciliteter

  • Specifik anvendelse

    Etageboligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
  • Status

    Vedtaget