1.B.42 - Nyborg, Ungsomsboliger frisengårdavej

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Ungsomsboliger frisengårdavej

 • Plannummer

  1.B.42

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Ungdomsboliger

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 253

 • Særlige bestemmelser

  Der kan i områdetopføres max. 1400 m2 areal inkl. fællesfaciliteter

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget