1.B.41 - Nyborg, boligområde øst for Skaboeshusevej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, boligområde øst for Skaboeshusevej

 • Plannummer

  1.B.41

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan etableres plejeboliger og fælleshus i området.

 • Bebyggelsens omfang

  Nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Opholdsarealer

  Der skal sikres et sammenhængende grønt forløb mellem skoven og bebyggelsen.

 • Trafik

  Der etableres stiforbindelse fra parkeringsplads til skoven.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 230

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget