1.B.37 - Nyborg, Ravnekærlund

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Ravnekærlund

 • Plannummer

  1.B.37

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  900

 • Bebyggelsens omfang

  Byggelinien som følge af fredskov ved Bøjdenvej er ophævet.

 • Opholdsarealer

  Grønningen omkring Ravnekærgård, tjener som fælles friareal for området.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 123

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 900 m2 og max. 1399 m2 for åben-lav bebyggelse. Storparceller til tæt-lav bebyggelse min. 5000 m2.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget