1.B.36 - Nyborg, Kuben, Gl. Vindingevej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Kuben, Gl. Vindingevej

 • Plannummer

  1.B.36

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  6.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  200

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocent 25 for åben-lav.

 • Trafik

  Stiforbindelser skal opretholdes.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 131

 • Særlige bestemmelser

  I området til tæt-lav må der ikke udstykkes grunde mindre end 200m2.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget