1.B.34 - Nyborg, Pilshuse m.m.

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Pilshuse m.m.

 • Plannummer

  1.B.34

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Ny bebyggelse skal tilpasses den stedlige byggeskik med hensyn til placering, arkitektur, materialer og farvevalg

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 14 og delvist af lokalplan 113

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget