1.B.3 - Nyborg, Strandparken m.m.

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Strandparken m.m.

 • Plannummer

  1.B.3

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  1000

 • Bebyggelsens omfang

  Eksist. bebyggelse i 2 etager må tilbygges i 2 etager. Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Trafik

  Eksisterende stiforbindelser til stranden skal opretholdes.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 79, 95 og 209

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 1.000 m2

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget