1.B.27 - Nyborg, Sydkajen

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Sydkajen

 • Plannummer

  1.B.27

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde

  16

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Det maritime udtryk med detaljer og farver bevares.

 • Opholdsarealer

  Promenader skal være offentligt tilgængelige og der skal være fri passage.

 • Trafik

  Offentlige promenader skal fri- og opretholdes.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 112A

 • Særlige bestemmelser

  Der kan i området opføres et etageareal på max 6.600 m2

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget