1.B.26 - Nyborg, Langelinie, havnefronten syd

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Langelinie, havnefronten syd

 • Plannummer

  1.B.26

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde

  18

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholdsarealer

  Promenader skal være offentligt tilgængelige og der skal være fri passage.

 • Trafik

  Offentlige promenader skal fri- og opretholdes.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 112D

 • Særlige bestemmelser

  Der kan i området opføres et etageareal på max 7.700 m2

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget