1.B.21 - Nyborg, Strandvejen nord

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Strandvejen nord

 • Plannummer

  1.B.21

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 16

 • Særlige bestemmelser

  Bevaringsværdig bykerne

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget