1.B.19 - Nyborg, Banegårdsallé

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Banegårdsallé

 • Plannummer

  1.B.19

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 100

 • Særlige bestemmelser

  Der kan i området opføres et etageareal på max 9.000 m2 i form af punkthuse.

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst