12.O.1 - Langtved skole

static-map

Bestemmelser

  • Plannavn

    Langtved skole

  • Plannummer

    12.O.1

  • Anvendelse generelt

    Område til offentlige formål

  • Fremtidig zonestatus

    Byzone

  • Bebyggelsesprocent

    45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

  • Max. antal etager

    2

  • Max. bygningshøjde

    11.5

  • Udstykningsforbud

    Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

  • Specifik anvendelse

    Uddannelsesinstitutioner

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
  • Status

    Vedtaget