6.R.1 - Herrested-Måre, ved Skovgyden

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Herrested-Måre, ved Skovgyden

 • Plannummer

  6.R.1

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholdsarealer

  Området skal udlægges til fælles fri- og opholdsareal.

 • Miljø

  Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter.

 • Særlige bestemmelser

  Bufferzone mellem erhverv- og boligområde

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget