6.E.2 - Herrested-Måre, nyt erhvervsområde

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Herrested-Måre, nyt erhvervsområde

 • Plannummer

  6.E.2

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  4

 • Min. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Miljø

  Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter.

 • Specifik anvendelse

  Let industri og håndværk

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget