6.B.1 - Herrested-Måre, Måre Byvej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Herrested-Måre, Måre Byvej

 • Plannummer

  6.B.1

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholdsarealer

  Gadekæret skal søges forskønnet og skal holdes i god miljømæssig stand.

 • Miljø

  På endnu ikke udbyggede arealer skal der ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 4, og delvist af lokalplan nr. 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.7, 206, B.21.16.01 og B.21.16.02

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget