7.BL.5 - Frørup, Skolevej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Frørup, Skolevej

 • Plannummer

  7.BL.5

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 11.3

 • Specifik anvendelse

  Landsbyområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget