30.T.2 - Svindinge, område til vindmøller

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Svindinge, område til vindmøller

 • Plannummer

  30.T.2

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Mulig vindmølleplacering.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal udarbejdes lokalplan og miljøvurdering før anlæg.

 • Specifik anvendelse

  Vindmølleanlæg

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget