30.S.12 - Sommerhuseområde ved Maemosevej

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Sommerhuseområde ved Maemosevej

 • Plannummer

  30.S.12

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde og landzone

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  130 m2 beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  5.6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan max. tillades 130 m2 bebygget/overdækket areal.

 • Opholdsarealer

  Naturområde udlagt som fælles friareal skal bevares.

 • Trafik

  Stiforbindelser til strandarealer skal bevares.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. S 17.01.01

 • Særlige bestemmelser

  Sommerhuse må ikke ligge tættere på vej, sti og skel end 5 m og 2,5 m fra anden bebyggelse. Udhuse og carporte må ikke ligge tættere skel end 2,5 m.

 • Specifik anvendelse

  Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst