30.S.11 - Sommerhusområde ved Slude Strand

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Sommerhusområde ved Slude Strand

 • Plannummer

  30.S.11

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Bebyggelsesprocent

  15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan udstykkes til max. 27 sommerhuse.

 • Områdets anvendelse

  Der skal udarbejdes samlet landskabsplan for området.

 • Bebyggelsens omfang

  Udover den af bebyggelsesprocenten muliggjorte bebyggelse, må der etableres én småbygning på op til 10 m2 til opbevaring. De maksimalt 27 sommerhuse, der kan udstykkes til, skal være efter en samlet plan. Udstykning og bebeyggelse skal fastlægges ihht. Bygningsreglement 15. Grunde skal udstykkes med en grundstørrelse på minimum 1200 m2, jf. Bygningsreglement 2015.

 • Opholdsarealer

  Området indenfor strandbeskyttelseslinien må ikke bebygges og skal udlægges til fælles friareal.

 • Særlige bestemmelser

  For al bebyggelse fastsættes et afstandskrav til skel mod vej på 5 m og et afstandskrav til skel mod nabo og sti på 2,5 m.

 • Specifik anvendelse

  Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst