30.S.10 - Sommerhusområde ved Tårup, Slude Strand

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Sommerhusområde ved Tårup, Slude Strand

 • Plannummer

  30.S.10

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Bebyggelsesprocent

  15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  7

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan på hver ejendom, udover den af bebyggelsesprocenten muliggjorte bebyggelse, opføres op til to småbygninger på op til 10 m2 hver, og herudover 35 m2 carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger.

 • Opholdsarealer

  Der skal sikres adgang og overgang til strandarealet, som skal være åben for offentlig passage.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. S 17.01.01 og 240

 • Særlige bestemmelser

  For al bebyggelse fastsættes et afstandskrav til skel mod vej på 5 m og et afstandskrav til skel mod nabo og sti på 2,5 m.

 • Specifik anvendelse

  Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst