30.R.7 - Skt. Knuds golfklub, Nyborg

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Skt. Knuds golfklub, Nyborg

 • Plannummer

  30.R.7

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Faciliteter til golfbanens drift, klubhuse m.m. skal i videst muligt omfang indrettes i eksisterende bygninger eller i nær tilknytning hertil.

 • Miljø

  Landskabeligt skal golfbanen tilpasses kystlandskabet, plantagen og skovområdet så det indgår i det samlede naturområde på slipshavn og Knudshoved.

 • Specifik anvendelse

  Golfbaneanlæg

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget