30.R.6 - Kongshøj, strandareal

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Kongshøj, strandareal

 • Plannummer

  30.R.6

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan opføres mindre toiletbygninger og lignende i tilknytning til områdets funktion som badestrand med en max. højde på 3 m.

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget