30.R.1 - Camping- og dagcampingplads Grønnehave

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Camping- og dagcampingplads Grønnehave

 • Plannummer

  30.R.1

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  4.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Campingplads med kiosk til områdets drift og lejerchefbolig.

 • Opholdsarealer

  Dagcampingpladsen skal fastholdes som offentligt rekreativt område.

 • Trafik

  Stiforbindelse til strand opretholdes.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 125

 • Særlige bestemmelser

  Grønnehave Strandcamping er fastlagt til max. 225 campingenheder, heraf max. 15 % hytter

 • Specifik anvendelse

  Campingplads og vandrehjem

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget