30.L.2 - For et område til sæsonarbejderlejr ved Eskemosevej, Refsvindinge

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  For et område til sæsonarbejderlejr ved Eskemosevej, Refsvindinge

 • Plannummer

  30.L.2

 • Anvendelse generelt

  Landområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Sæsonarbejderlejr for ærteplukkere.

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan etableres bebyggelse og anlæg, som er nødvendig for driften af jordbrugserhverv.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 266

 • Specifik anvendelse

  Jordbrugsområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget