4.B.1 - Aunslev, Hylleager

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Aunslev, Hylleager

 • Plannummer

  4.B.1

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  900

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocent åben-lav max 20 og 35 tæt-lav.

 • Opholdsarealer

  Der skal etableres samlet fælles friareal.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 52 og 129

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse ved åben-lav er min. 900 m2.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget