3.E.4 - Ørbæk, erhvervsområde ved Odensevej i Ørbæk

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ørbæk, erhvervsområde ved Odensevej i Ørbæk

 • Plannummer

  3.E.4

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  10

 • Max. miljøklasse

  4

 • Min. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Langs landevejen skal der tilstræbes at skabe et helhedspræg med beplantning, tilpasset skiltning og arkitektonisk kvalitet således det visuelle indtryk bliver godt.

 • Miljø

  Området er omfattet af risikokonsekvenszone omkring Danrice og Ørbæk Mostfabrik. Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 264

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst