3.E.2 - Ørbæk, Langemosevænget

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ørbæk, Langemosevænget

 • Plannummer

  3.E.2

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8

 • Max. miljøklasse

  3

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  700

 • Miljø

  Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 2 og lokalplan nr. LE.51.11.

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 700 m2 og max. 2.500

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Let industri og håndværk

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget