3.BL.4 - Ørbæk, Hovedgaden 40

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ørbæk, Hovedgaden 40

 • Plannummer

  3.BL.4

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 2 og lokalplan BE 51.23.01.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget