3.BL.1 - Ørbæk, Hovedgaden og Glentevej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ørbæk, Hovedgaden og Glentevej

 • Plannummer

  3.BL.1

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Langs hovedlandevejen skal der være den traditionelle sammensætning af bolig og erhverv, herunder butikker.

 • Bebyggelsens omfang

  De udpegede bevaringsværdige bygninger bevares og evt. nybyggeri, om- og tilbygninger skal udføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. EE 51.17, loklaplan nr. BE 51.13.01, lokalplan nr. 217 og lokalplan nr. 252

 • Særlige bestemmelser

  Bygninger opført før 1950 registreres og de bevaringsværdige bygninger udpeges.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde, Butikker

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget