3.B.3 - Ørbæk, Ringvej og Enebærvænget

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ørbæk, Ringvej og Enebærvænget

 • Plannummer

  3.B.3

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 2 og lokalplan nr. B.51.17 og 6.1.5.

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget