Den kommunale service

Den kommunale service omfatter de serviceområder, som kommunen stiller til rådighed for borgerne på social-, uddannelses- , kultur- og sundhedsområderne. Disse områder er medtaget i Kommuneplan 2013 med særlig fokus på de fysiske forhold, dvs. kapacitet, placering af institutioner og tilbud, samt mål og planer for udvikling af de enkelte områder.

Henvisninger

I menuen til venstre kan du klikke dig ind på en række forskellige temaer under Service. For hvert tema opstiller kommuneplanen mål og retningslinjer, som er begrundet og uddybet i den tilhørende redegørelse. Under de enkelte temaer er der desuden mulighed for at se de bagvedliggende politikker og temaplaner via eksterne links.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuneplan 2013 er vedtaget endeligt af Nyborg Byråd den 17. december 2013